SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

MTA Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacına binaen, 2D/3D sismik araştırma kapasitesi ile jeofiziksel, jeolojik, jeoteknik, batimetrik, hidrografik, oşinografik, hidroakustik araştırmalar yapmak ve depremler, genel jeoloji, uygulamalı jeoloji, çevre jeolojisi ve yer bilimleri ile ilişkili diğer bilim dallarının da araştırma projelerini gerçekleştirmek üzere örnekleme çalışmalarını gerçekleştirecek Sismik Araştırma Gemisi HeliPLAT tarafından yerli ekipmanlarla donatılmış ve SHGM tarafından ruhsatlandırılmıştır.