Hizmetler

Proje İnşa

Yurtiçi ve Yurtdışı tüm heliport ve helidekler ulusal ve uluslararası standartlara göre projelendirilip inşa edilmektedir.

Heliport Yapı ve İşletme Ruhsatlandırma

 • Heliport Yapı Ön Denetimleri
 • Heliport inşaatı
 • Heliport İşletme Ruhsatının Alınması
 • Heliport İşletme Ruhsat Temdit İşleri
 • Heliport Aydınlatma ve Kurtarma Ekipmanları
 • Heliport Kayıt Sistemi
 • Heliport Bilgi Formları
 • Heliport Uyarıcı Levhaların Hazırlanması
 • Heliport İşletme Talimatının hazırlanması
 • Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatının hazırlanması
 • Heliport Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Heliport Yönetici ve İşletmecisi Eğitimleri